Pol Capdevila Castells

CAST

Pol CapdevilaPol Capdevila Castells

Pol Capdevila Castells

Pol Capdevila és professor lector de teoria de l’art i estètica al departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Les seves línies principals d’investigació recorren la teoria crítica, l’estètica continental, la teoria de la imatge i la teoria de la recepció. Va escriure la seva tesi doctoral sobre la teoria de l’experiència estètica i l’hermenèutica literària en H.-R. Jauss i en Kant i des de llavors ha escrit articles acadèmics i capítols de llibre sobre l’experiència estètica en l’art contemporani.També ha publicat diversos textos sobre teoria de la imatge, fotografia i documental.

Actualment treballa sobre l’experiència del temps en l’art i en la cultura visual: l’estructura temporal de les imatges (de ficció i de no ficció), els models de temps de la modernitat i la postmodernitat i la subversió de l’experiència temporal quotidiana per part de l’art.

També dóna classes al màster d’Investigació en Art i Disseny (de l’escola Eina) i al de Periodisme, Comunicació i Humanitats (UAB). A més fa classes de Teoria de la Imatge en els graus de Publicitat i Relacions Públiques. Ha fet estades doctorals i postdoctorals a Potsdam (Alemanya) i Cambridge (RU).

Complementa la seva carrera acadèmica com a crític d’art en revistes d’art contemporani i com a compromès divulgador de l’estètica.