Manel Esclusa

CAST

© Manel Esclusa - La vista clavada, 1978 © Manel Esclusa - Iot, 1979

La vista clavada (1978) // Iot (1979) – © Manel Esclusa

Manel Esclusa, Vic (Barcelona), 1952. S’inicia en la fotografia amb 8 anys a l’estudi fotogràfic del seu pare. Estudia a l’Escola de Maestria Industrial de Vic. Treballa amb el seu pare en fotografia comercial des de 1966 fins al 1972. L’any 1974 li concedeixen una Beca de Fotografia de la Dotació d’Art de Castellbach i assisteix als Stages Internationaux de la Photographie de Arles, a França, on té com a professors a fotògrafs de la talla d’Ansel Adams, Neal White, Arthur Trees, Ian Dieuzaide, Denis Briat i Lucien Clergue.

L’obra de Manel Esclusa, de reconeixement internacional, va iniciar-se a principis de 1970. Des d’aquest moment va aportar a la Història de la Fotografia uns aspectes temàtics i visuals que segueixen sent un referent en les tendències artístiques i fotogràfiques del nostre present.

Per a Manel Esclusa, la realitat va deixar de ser un espai a documentar per percebre-la com un lloc que remet a allò imaginat. El leitmotiv de la nit i de totes les obscuritats a ella associades, són la pinzellada estètica que defineix la creació d’un univers propi. En conclusió, Manel Esclusa atorga una dimensió a les possibilitats visuals del mitjà fotogràfic que enllaça amb una realitat recognoscible i alhora desconeguda.