Ediciones Anómalas

CAST

Cristóbal Hara - archipiélago Salvi Danés - Transmontanus Bonavista

Archipiélago © Cristóbal Hara // Transmontanus © Salvi Danés // Bonavista © David Mocha

Ediciones Anómalas és una editorial dedicada a la fotografia que neix al 2012 amb la intenció d’oferir als seus lectors llibres de fotografia de qualitat. El nostre objectiu és anar conformant un catàleg coherent, on autors joves i primers llibres estiguin al costat dels treballs de fotògrafs consagrats. Fins al moment hem publicat a fotògrafs de llarga trajectòria com José Manuel Navia o Cristóbal Hara, juntament amb d’altres més joves com Israel Ariño, Salvi Danés o David Mocha, entre d’altres.