Ca l’Isidret

CAST

calisidretedicions_cat201411-8 calisidretedicions_cat201411-3

Ca l’Isidret Edicions és un projecte dels fotògrafs Aleix Plademunt, Juan Diego Valera i Roger Guaus per publicar els seus treballs. A principi de 2010, després de diversos anys de trajectòries artístiques individuals, els tres fotògrafs emprenen un viatge fotogràfic a l’Argentina per crear el que després serà el llibre Movimientos de Suelo. Aquest primer llibre és la llavor de Ca l’Isidret Edicions.

L’editorial es va constituir l’octubre del 2012 amb la presentació de tres llibres: L’inassolible de Roger Guaus, Movimientos de Suelo i un tercer llibre sense nom, ambdós últims dels tres autors. Posteriorment s’ha publicat The Hub de Roger Guaus (juny de 2013), Almost There d’Aleix Plademunt, publicat conjuntament amb l’editorial MACK (setembre 2013) i Movimientos de Suelo+, publicat conjuntament amb la galeria Temple de Paris (maig 2014). El darrer llibre publicat és Diente de Chucho de Juan Diego Valera (novembre 2014).

A banda de ser una plataforma de difusió per als treballs del tres autors, Ca l’Isidret Edicions és un laboratori que permet tota mena d’experiències fotogràfiques i d’edició en què Aleix Plademunt, Juan Diego Valera i Roger Guaus juguen els papers de fotògrafs i editors a la vegada. Els tres autors, de manera conjunta, són els editors de cada un dels seus treballs, ja hagin estat creats a nivell individual o per tots tres.

Ca l’Isidret és el nom d’una casa, a l’Alt Penedès, on viu un dels fotògrafs. En ser Ca l’Isidret un indret constant de reunió per als tres fotògrafs, es pren el nom de la casa com a nom de l’editorial.